2019 Latin Grammy Awards: Photos Through The Red Carpet

2019 Latin Grammy Awards: Photos Through The Red Carpet Ricky Martin Ricky Martin attends the twentieth annual Latin Grammy prizes at MGM Grand Garden Arena on Nov. 14, 2019 in Las vegas, nevada. Rosalia attends the twentieth mail order wife yearly Latin Grammy honors at MGM Grand Garden Arena on Nov. 14, 2019 in Las […]